Category Archives: Rapporter från skogen

Körskador vid skogsbruk i anslutning till Natura 2000

Vid fältbesök utmed Marströmmens Natura 2000 område upptäckte Skogsgruppen i Oskarshamn stora körskador i anslutning till vattenmiljöer (se markering på bifogad karta), kordinater X6372194, Y1539423.

Vid skogsavverkning i närheten har ytterst grova markskador uppstått. (se bifogade bilder). I dessa djupa spår passerar nu vatten ner direkt till bäck som mynnar ut i Marströmmens vattenområde. Continue reading