Markberedning Gransmåla kulturmiljö.

Entreprenören/ markägaren har genomfört markberedning i en miljö som helt skulle ha undantagits för åtgärden! Skogsbrukets skador på kultur- och fornminnesmiljöer ökar o omfattning.