Monthly Archives: december 2020

Skyddet förstärks för Vållö naturreservat!

Vållös vackra övärld får förstärkt skydd.
Det kom ett brev från länsstyrelsen till Skogsgruppens hemsida för en gång skull med en god nyhet. Naturreservatet får nya bestämmelser.

Hej! 

Idag (11/12 2020) togs ett nytt beslut om Vållö naturreservat, tillsammans med en ny skötsel- och bevarandeplan. Se bifogade dokument.

Trevlig helg!

Med vänlig hälsning

/Frida Gustafsson

Handläggare områdesskydd

Naturskyddsenheten

frida.j.gustafsson@lansstyrelsen.se

 

Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar

Besöksadress: Regeringsgatan 1

Telefon: 010-223 80 00, Fax: 010-223 81 00

www.lansstyrelsen.se/kalmar, kalmar@lansstyrelsen.se

Vållö_beslut och skötselplan_GDPR

 

Oskarshamns kommun och länsstyrelsen får bakläxa!

VÄXJÖ TINGSRÄTT

Mark- och miljödomstolen

Mark och miljödomstolen ger Skogsgruppen rätt i frågan om Klara Fulings grotta!
Här händer det spännande saker! 
Skogsgruppen har vunnit en seger i miljödomstolen i fallet med Klara Fulings grotta i Kolberga.
Vi har tidigare överklagat länsstyrelsen i Kalmars beslut om att godkänna Oskarshamns kommuns återställande av de uppgrävda våtmarkerna i anslutning till Klara Fulings grotta. Skogsgruppen hade i ett tidigt skede slagit larm om att kommunen gjort tillståndspliktiga grävarbeten för att avvattna en stor snödepå och att man inte tagit hänsyn till växtplatsen för växten Gullpudra och Strutbräken. Området är en översilningsmark och dessutom kulturhistoriskt intressant. Nu river alltså miljödomstolen upp länsstyrelsens beslut att godkänna Oskarshamns kommuns återställning av våtmarkerna i ett utslag från den 20 november 2020. 
Det betyder att länsstyrelsen måste göra en ny inspektion och öppna upp ärendet för fortsatt handläggning.