Intressanta svampfynd i naturskog.

Skogsgruppens medlemmar fortsätter att leta efter kvarstående rester av skogar som aldrig slutavverkats eller återplanterats. I dessa få kvarvarande naturskogar har träden olika ålder och återväxten har skett på naturlig väg. Idag skall man ha tur om man ramlar över hela fastigheter eller skogar som inte har ett enda kalhygge eller som omdanats genom att all skog har återplanterats med ett enda trädslag i samma ålder. Det är tyvärr en metod som har stor påverkan på den biologiska mångfalden över tid. Vi som vistas mycket i skog och mark runtom i kommunen vet att det idag inte finns många sådana områden kvar, ens i vår skogrika kommun där ju faktiskt naturtypen skog  är den vanligaste biotopen.

Under sommarens och höstens besök i utvalda skogar har gruppens medlemmar upptäckt en fin relativt orörd lokal i norra delen av kommunen. Höstens svampflora visar med tydlighet att vi här har en skog med lång växtföljd – lång kontinuitet. Skogens olika värden måste nu undersökas närmare. Vid vårt senaste besök hittades Taggsvamp, Klibbticka, Fjälltaggsvamp och den mycket ovanliga Gul igelkottaggsvamp.

taggsvamp1534

Taggsvamp

klibbticka2264

Klibbticka

fjalltaggsvamp2268Fjälltaggsvamp

Den mycket ovanliga svampen Guligelkotttaggsvamp!

Den mycket ovanliga svampen Guligelkotttaggsvamp!