Oskarshamns kommun och länsstyrelsen får bakläxa!

VÄXJÖ TINGSRÄTT

Mark- och miljödomstolen

Mark och miljödomstolen ger Skogsgruppen rätt i frågan om Klara Fulings grotta!
Här händer det spännande saker! 
Skogsgruppen har vunnit en seger i miljödomstolen i fallet med Klara Fulings grotta i Kolberga.
Vi har tidigare överklagat länsstyrelsen i Kalmars beslut om att godkänna Oskarshamns kommuns återställande av de uppgrävda våtmarkerna i anslutning till Klara Fulings grotta. Skogsgruppen hade i ett tidigt skede slagit larm om att kommunen gjort tillståndspliktiga grävarbeten för att avvattna en stor snödepå och att man inte tagit hänsyn till växtplatsen för växten Gullpudra och Strutbräken. Området är en översilningsmark och dessutom kulturhistoriskt intressant. Nu river alltså miljödomstolen upp länsstyrelsens beslut att godkänna Oskarshamns kommuns återställning av våtmarkerna i ett utslag från den 20 november 2020. 
Det betyder att länsstyrelsen måste göra en ny inspektion och öppna upp ärendet för fortsatt handläggning.