Kalmar tingsrätt friar markägaren för vägbygge i Snäckedal!

Skandal är ordet som bör användas för att beskriva Kalmar tingsrätts beslut att fria den markägare i Arvidsmåla som byggt den riksbekanta skogsbilvägen i kanten på bronsåldersgravfältet i Snäckedal. Vägbygget saknar alla behövliga tillstånd.

Tingsrättens dom har slagit ner som en bomb i arkeologsverige och bland landets natur- och kulturmiljökretsar. För natur- och kulturmiljövården är det absolut inget självändamål att döma ut höga böter men det är däremot mycket viktigt med en fällande dom för övertrampet. Vägbygget är ett brott mot fornminneslagen och om inte ribban sätts för brottet skickar det helt fel signaler ut i samhället. Såväl länsstyrelsen som den ideella naturvården räknar med att överklaga tingsrättens dom. Läs hela domen här nedan.

B 453-13