Nu anmäler skogsgruppen Sveaskogs bristande naturhänsyn!

I en omfattande rapport anmäler nu Skogsgruppen Sveaskog för bristande naturhänsyn. Ett flertal stickprovskontroller och uppföljningar av utförda avverkningar visar på en försämring och återgång till ett mer schablonartat skogsbruk. Skogsgruppen kommer att följa upp skrivelsen till Sveaskog genom att informera FSC:s certifieringsansvarige för regionen. Vår rapport nedan kommer att utgöra en bra bakgrund för en formell anmälan till FSC. (skogsbrukets certifieringssystem)

Skogsgruppens rapport med bilagor:
Sveaskog följebrev 20120626
Dokumentation Späckemåla Sveaskogshygge 20120507
Dokumentation av fältbesök vid Sveaskogs avverkning 2012 vid Skogshyddan
Dokumentation av fältbesök vid Sveaskogs avverkning vid Götehult 2012
Sveaskogs avverkning utmed Sulegångsvägen från E22
Sveaskog Manketorp 2011-05
sveaskogs-avverkning vid Blankaholm 2005 2006