Artikel i Forskning och Framsteg om faran med artfattiga skogar!

Blandskog

När skogen består av flera olika trädarter ökar antalet ekosystemtjänster dramatiskt, jämfört med monokulturer.

http://fof.se/artikel/forskare-varnar-for-artfattigt-skogsbruk

Forskare varnar för artfattigt skogsbruk

Blandskog ger fler ekosystemtjänster än artfattiga barrskogar, enligt en ny studie. Text:  Publicerad 2013-01-17

Virkesproduktion, vattenrening och koldioxidfixering är några exempel på de ekosystemtjänster som utförs av våra skogar. Ett internationellt forskarteam med svenska deltagare har nu kunnat visa att olika trädarter utför olika ekosystemtjänster. I princip innebär det att ju flera trädarter skogen innehåller, desto fler ekosystemtjänster kan den utföra.

Riksinventeringen av skog (RIS) är en rikstäckande inventering av skog och mark i Sverige. Forskarna använde RIS för att beräkna skogens artsammansättning i drygt 1 000 provytor. Sedan beräknade forskarna den mängd ekosystemtjänster som producerades i provytorna – bland annat virkesproduktion, ätliga bär, födoväxter för vilt och mängden kol som bands i jorden.

Studien visade tydligt att antalet ekosystemtjänster ökar med antalet trädarter. Dessutom ökar produktiviteten med antalet trädarter. En skog som innehåller fem trädarter producerar 50 procent mer biomassa än skog med bara en trädart.

När det gäller enskilda trädarter fann forskarna att bärproduktionen ökar med mängden tall och att skogens tillväxthastighet är kopplad till granmängden. Björk är en viktig förutsättning för skogens kolupptag. Ingen trädart klarar av att utföra alla ekosystemtjänster som forskarna undersökte.

Forskarna bakom studien varnar för att skogsbrukets monokulturer med enbart tall eller gran kan medföra att viktiga ekosystemtjänster försvinner. Endast 7,5 procent av den produktiva skogsmarken i Sverige är blandskog.

Studien är publicerad i Nature communications.