Dåligt miljöbetyg för Sveaskogs hygge på Späckemåla, Misterhult!

Skogsgruppen har återigen besökt ett av Sveaskogs hyggen i Misterhultsskogarna med mycket dålig naturhänsyn! Frågan är om bolaget verkligen uppfyller FSC-kriterierna. Från naturvårdens sida är vi allt mer besvikna på Sveaskogs framfart i våra hemtrakter och vi kommer därför att anmäla även denna avverkning för miljörevision. Det är skrämmande att se hur väl DN-reportagen om det kritiska läget i skogen stämmer med det vi själva kan se i fält efter skogsbrukets framfart. Denna gång har vi listat en lång rad frågor om våra iakttagelser vid Späckemåla, frågor som Sveaskog och tillsynsmyndigheten Skogsstyrelsen har att svara på.
 En lång innehållsrik rapport bifogas som pdf nedan.

Dokumentation Späckemåla Sveaskogshygge 20120507