Våneviks gammelskog räddas!

Stopp för exploatering i Vånevik – beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Nu skjuts frågan framåt till efter nästa val 2018!

http://www.ostrasmaland.se/oskarshamn/exploatering-av-vanevik-stoppas/

Så här skriver Oskarshamns Nyheternas reporter Jimmy Larsson:

Politikerna i Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet kan inte komma överens. Därför stoppas exploateringen av Vånevik.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har diskuterat kommande års investeringar och då lades förslaget fram att inte genomföra exploateringen av Vånevik under denna mandatperiod.

– Vi är överens om att det är en fråga som ingen av oss vill kompromissa om, säger Lena Granath (V).

Framtida tomter i Vånevik blir något som kommande kommunfullmäktige efter valet 2018 får ta ställning till. Därmed kan frågan om tomter i Vånevik först tas upp i investeringsbudgeten för 2020.
– Vi har ett beslut i vårt parti att vi ska ta upp frågan under nästa mandatperiod, säger kommunalrådet Peter Wretlund (S) som uppger att Socialdemokraterna varit mest positiva till exploateringen av de fyra majoritetspartierna.

– Vi skulle hemskt gärna vilja exploatera med varsamhet och försiktighet för att ge ännu fler möjlighet att bo i den fantastiska miljön.

Fanns det risk för att majoritetssamarbetet skulle spricka?

– Nej, inte som jag bedömer det.

LÄS MER OM DESSA ÄMNEN
Vånevik Oskarshamn