Efter 18 månaders långbänk – nu utreds skadegörelsen på gravfältet iSnäckedal

För ett par veckor sedan inledde Skogsgruppen en efterforskning om vad som egentligen hänt med de polisanmälningar som vi och andra gjort mot den markägare som skadat det unika bronsåldesgravfältet i Snäckedal.

Kontakt togs då med ansvariga på länsstyrelsen för att efterhöra hur långt ärendet avancerat. Beskedet därifrån var skrämmande: Snäckedalsfallet var fortfarande ett sk. balansärende vilket betyder att ärendet efter 18 månader ännu inte var fördelat på utredande polis! Ordet skandal är ingen överdrift i sammanhanget. Här gäller det ett solklart fall av brott mot fornminnes-lagen. Skogsgruppen har genom kontakter med länsstyrelsen och polismyndigheten i Kalmar län markerat en stor oro för att ärendet hinner preskriberas.

Den 1/11 kunde vi läsa i våra ortstidningar att Snäckedalsfallet äntligen rullat vidare! Enligt en den korta notisen från OT som kan läsas nedan är fallet nu under utredning hos polisen enligt förundersökningsledare Conny Evertsson. Skogsgruppen och andra kommer naturligtvis att bevaka hur frågan hanteras och vi kommer inte att tveka om att anmäla fallet till högre instans om skadegörelsen inte leder till någon form av påföljd.