Skyddet förstärks för Vållö naturreservat!

Vållös vackra övärld får förstärkt skydd.
Det kom ett brev från länsstyrelsen till Skogsgruppens hemsida för en gång skull med en god nyhet. Naturreservatet får nya bestämmelser.

Hej! 

Idag (11/12 2020) togs ett nytt beslut om Vållö naturreservat, tillsammans med en ny skötsel- och bevarandeplan. Se bifogade dokument.

Trevlig helg!

Med vänlig hälsning

/Frida Gustafsson

Handläggare områdesskydd

Naturskyddsenheten

frida.j.gustafsson@lansstyrelsen.se

 

Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar

Besöksadress: Regeringsgatan 1

Telefon: 010-223 80 00, Fax: 010-223 81 00

www.lansstyrelsen.se/kalmar, kalmar@lansstyrelsen.se

Vållö_beslut och skötselplan_GDPR