Kommunens gallring förstör stora naturvärden vid Ernemar!

Återigen har de ansvariga för kommunens skogar trampat i klaveret.  Medlemmar från Skogsgruppen har upptäckt att Oskarshamns kommun utfört skogsvårdsåtgärder i form av gallring och röjning i skogsområdena kring Ernemar. Vi är även denna gång mycket kritiska till att kommunen sätter in skogsbruksåtgärder i områden som nyttjas av tätortens människor för friluftliv och avkoppling! Man skall inte bedriva något skogsbruk med gallring och röjning i de här ganska orörda skärgårdsskogarna i stadens närhet. Det här är skogsområden är av stor betydelse för den biologiska mångfalden i och med att många arter har sin sista intakta livsmiljö i de tätortsnära skogarna där inget rationellt skogsbruk förekommer. Idag utgör måna av dessa skogar en värdefull naturresurs för hotade arter i kombination med en stor betydelse för stadens människor. Enligt vår mening är det helt fel förvaltning av tätortsnära skog vilket vi och Naturskyddsföreningen påtalat gång på gång. Nu får det vara nog och OBF:s skogsgrupp kommer att agera tillsammans med Naturskyddsföreningen för att tvinga de ansvariga på Oskarshamns kommun att lägga alla papper på bordet!

Gallring har genomförts i den kustnära skogen kring Ernemar! Varför undrar vi? En skog som denna skall lämnas orörd!

 

Ett stort antal martallar av hög ålder har bara sågats ner! Vem har beställt den här avverkningen och varför?