Gammal hällmarkstallskog hotas av slutavverkning – Sveaskog informerad!

Konstruktiv dialog inledd med Sveaskog – möte i fält den  4/10 2013!

Skogsgruppen har hittat en gammal relativt opåverkad hällmarkstallskog med inslag av mycket gamla tallsolitärer med tallticka. Se bilden nedan och läs vår rapport! Skogsområdet hotas nu av Sveaskogs avverkningsplaner och är uppmärkt med snitslar och vissa delar av skogen är redan underröjd. Området karaktär är hällmarksimpediment med mycket bärris och insprängda kärr och mossar. Tidigare skogsbruk har varit lågintensivt och det finns bara ett fåtal mycket gamla stubbrester i skogsbotten. Skogen tillhörde tidigare Misterhults herrgård men ägs idag av Sveaskog. Närheten till Misterhults samhälle gör att skogsområdet har höga sociala upplevelsevärden, många vistas i skogen för bär och svampplockning. Trots att 20 ha undantagits av naturvårdsskäl har vi vid vårt besök kunnat konstatera att stora områden med mycket gammal tall hamnat på slutavverkningsytan! Efter kontakt med Sveaskogs ansvariga och Skogsstyrelsen ordnades ett möte i fält den 4 oktober. Skogsgruppen fick då möjlighet att visa de områden med mycket gammal tall som nu hotas av avverkning. Sveaskog tog till sig informationen och skall justera hyggesgränserna. Av naturvårdsskäl framförde vi också kravet på att området inte alls skulle brukas med kalhyggesteknik. Vi förordade istället plockhuggning på alla magra hällmarker så att dessa inte avskogas. Diskussionen kring Sveaskogs omfattande slutavverkningar fortsätter alltså.

 

Området vid Misterhult ingår i en jätteavverkning på drygt 40 ha som bolaget anmält för kalhuggning. Det står helt klart att bolaget nu är inne och hugger på tidigare sparade arealer och marginalmarker. Skogsgruppen kommer att putta den här frågan vidare upp i Sveaskogs ledning till de naturvårdsansvariga.

Talltickan som här ses växande på stammen i flera exemplar indikerar att trädet åtminstone är 150 år gammalt.

Talltickan som här ses växande på stammen i flera exemplar indikerar att trädet åtminstone är 150 år gammalt.

Dokumentation av Sveaskogs kommande avverk 201309