Sveaskogs avverkningar satt under lupp!

Tyvärr har nya exempel på dålig miljöhänsyn hos Sveaskog upptäckts i Misterhult. Denna gång gäller det en stor avverkning vid Dragmossevägen (väster om väg E22, före avfarten mot Ölvedal).

Resultatet av Skogsgruppens fältinspektion är nedslående och Sveaskogs ansvariga har informerats i samband med det möte ute i fält som genomfördes fredagen den 4 oktober 2013. Här följer vår rapport.

Det är bedrövligt att man 2013 skall kunna hitta så här dåligt genomförda slutavverkningar hos Sveaskog! Här har alla träd avverkats kring våtmarken /mossen i bildens vänstra hörn! Sveaskogs entreprenör har t.o.m utfört markberedning ute i själva våtmarken! Allt det här strider mot FSC:s regler.

Det är bedrövligt att man 2013 skall kunna hitta så här dåligt genomförda slutavverkningar hos Sveaskog! Här har alla träd avverkats kring våtmarken /mossen i bildens vänstra hörn! Sveaskogs entreprenör har t.o.m utfört markberedning ute i själva våtmarken! Allt det här strider mot FSC:s regler.

Istället för att lämna rejäla skyddszoner mot kärret vilket skall göras så har Sveaskog sopat ner all skog, utfört markberedning i kärret och avverkat träd ute i själva våtmarken!

Istället för att lämna rejäla skyddszoner mot kärret vilket skall göras så har Sveaskog sopat ner all skog, utfört markberedning i kärret och avverkat träd ute i själva våtmarken! Se nästa bild!

 

Averk Misterhult 003

 

Den bristande naturvårdshänsynen på denna slutavverkning uppfyller inte Sveaskogs egna krav och regler. Bilden ovan visar ytterligare en våt- mark som helt skalats på skyddszon.

Den bristande naturvårdshänsynen på denna slutavverkning uppfyller inte Sveaskogs egna krav och regler. Bilden ovan visar ytterligare en våt- mark som helt skalats på skyddszon.

Bilden visar ett impediment som avverkats och hyggesharvats för att sedan planteras med gran! Det är inte många saker som gjorts rätt här.

Bilden visar ett impediment som avverkats och hyggesharvats för att sedan planteras med gran! Det är inte många saker som gjorts rätt här.