Ny skövling av kulturlämning – markberedning på torpet Gransmåla i Lämmedal!

Återigen har Skogsgruppen hittat nya övertramp och exempel på hur hårt och hänsynslöst skogsbruket går fram i kulturmiljöer. Denna gång gäller det en markberedning i kulturmiljön på och runt det gamla torpläget Gransmåla. Torpet gränsar mot det nya naturreservatet Lämmedal 1:16. Förstörelsen upptäcktes av medlemmar i skogsgruppen redan den 2/6 2012 och fotodokumenterades.

Vi  har därefter anmält ärendet till Skogsstyrelsen och informerat länsmuseet i Kalmar. Som bilderna visar har ansvarigt skogsföretag / maskinförare t.o.m utfört marberedning över själva husgrunden och över den gamla tomtmarken med alla sina lämningar av odlingsrösen. Vi frågar oss hur detta är möjligt efter de informationsinsatser som gjorts från skogsstyrelsen centralt om vikten av att vårda markernas kulturlämningar. Just kulturmiljön runt Gransmåla finns med i skogsstyrelsens stora databas ”Skogens Pärlor” så någon brist på information är det inte frågan om här.

Tyvärr upptäcks väldigt lite av denna förstörelse ute i skogslandskapet. Skogsgruppen har tidigare polisanmält två solklara fall av brott mot fornminneslagen i Misterhults socken. Det gäller skogsbilvägen i anslutning till Snäckedals stora gravfält samt ett fall av total förstörelse av en fornlämning på Robackska fondens skogar (ägs av Oskarshamns kommun). Utredningarna om dessa överträdelser har ännu inte lett till något åtal vilket är mer än anmärkningsvärt! Skogsgruppen har för avsikt att lyfta frågan inom den närmaste tiden. 

Även på Riksantikvarieämbetets databas ”Fornsök” kan man läsa om bebyggelsemiljön och kulturlämningarna på platsen. Se länken nedan:

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html;jsessionid=C729DD9BF5548B0925091E2A3D07EB12?objektid=10083004080001&tab=3