Avverkar Södra kulturträd?

En ekbjässe har fällts! Ett kulturträd som borde ha sparats.                                             Denna stora ek har fällts av skogsbolaget Södra vid en slutavverkning och gallring på Fårbo Gårds marker. Vi ifrågasätter om inte Södra brutit mot sina egna rekomendationer om att spara kulturträd som detta. Frågan har bollats vidare till Södras ansvariga och till Fårbo Gårds skogschef.