Berg Timber AB granskas!

Skogsgruppen granskar just nu en avverkning i trakterna av Bockara där Berg Timber AB tagit upp ett större hygge på uppskattningsvis 10 ha. Redan vid en första snabb kontroll kunde vi konstatera att avverkningen inte lever upp till de natur- och miljövårdskrav som bolaget säger sig följa genom sitt medlemskap i certifieringsorganisationerna FSC och PFSC. En djupare granskning och dokumentation av avverkningsytan är därför inledd.

Tyvärr är detta bara en avverkning i mängden där vi återigen tvingas konstatera att det svenska skogsbruket inte klarar av att ta den naturvårdshänsyn som man är ålagd och som behövs för att vårt skogsbruk skall kunna kallas uthålligt. Idag hotas den biologiska mångfalden och över 4000 arter finns redan med på den s.k rödlistan. En majoritet av dessa har sin livsmiljö i den svenska skogen. Skogsbruket klarar inte att leva upp till riksdagens miljömål och har inte lyckats att axla den frihet under ansvar som man fått. Vi behöver en ny skogsvårdslag!

Redan vid ett första besök på platsen där det en gång växte en skog kan vi konstatera att Berg Skog AB  inte genomfört avverkningen enligt gällande regler! Vi ser här en slutavverkning med mycket dålig naturhänsyn som drar på sig en anmälan om avvikelser från FSC-standarden!

Redan vid ett första besök på platsen där det en gång växte en skog kan vi konstatera att Berg Timber AB inte genomfört avverkningen enligt gällande regler! Vi ser här en slutavverkning med mycket dålig naturhänsyn som drar på sig en anmälan om avvikelser från FSC-standarden! Det är överhuvudtaget svårt att hitta någon form av naturvårdshänsyn på denna avverkning.

 

En stor slutavverkningsyta utan naturhänsyn!

En stor slutavverkningsyta utan naturhänsyn!

 

Bristfälliga zoner mot vatten kan dokumenteras från hela avverkningen!

Bristfälliga zoner mot vatten kan dokumenteras från hela avverkningen!

 

Ansvarig maskinförare har avverkat utan att lämna rejält tilltagna zoner mot våtmarken. Ett mycket vanligt fel som påtalats i minst 10 år utan att det blivit bättre!

Ansvarig maskinförare har avverkat utan att lämna rejält tilltagna zoner mot våtmarken. Ett mycket vanligt fel som påtalats i minst 10 år utan att det blivit bättre! Här visar avverkningen ett av flera regelbrott mot FSC:s standard vilket kommer att anmälas.

 

 

Inte heller kärr inne i den f.d skogen har skonats med rejält tilltagna skyddszoner! Detta är ett regelbrott mot FSC bestämmelser.

Inte heller kärr inne i den f.d skogen har skonats med rejält tilltagna skyddszoner! Även detta ett regelbrott mot FSC bestämmelser.

Under avverkningen har det certifierade företaget Bergs Timber gått hårt fram bärande träd och enbuskar. Båda dessa är levande och värdefulla rester från ett tidigare kulturlandskap skapat av skogsbetet eller hagmarkskultur.Under avverkningen har det certifierade företaget Bergs Timber gått hårt fram mot bärande träd och enbuskar. Båda dessa är levande och värdefulla rester från ett tidigare kulturlandskap skapat av skogsbetet eller hagmarkskultur. Här en avverkad körsbärsstam.

 

Alla enar har sågats ner! Till vilken nytta?

Alla enar, ung som gammal har sågats ner! Till vilken nytta?

 

 

Grovstammig ek och döda trädstammar hittades i timmertravarna.

Grovstammig ek och döda trädstammar hittades i timmertravarna.