Ny miss av Södra – nyckelbiotop avverkad!

4q1a3126_2

Så var det dags igen. Södra är på nytt indragen i en skandalös avverkning av en större nyckelbiotop med namnet Hundlekulle i trakten av Ishult. Skogsgruppen har upptäckt övertrampet efter tips från allmänheten. En stor del av nyckelbiotopens södra del har avverkats av Södras entreprenör vilket polisanmälts av Skogsstyrelsen. Från vårt håll kommer vi att upprätta en formell anmälan om brott mot FSC regler och inleda en diskussion med Södras ansvariga om hur en avverkning kunnat ske i en stor känd nyckelbiotop. Med tanke på maskinförarnas GPS-utrustning och tillgång till satellitnavigering  skulle detta inte kunna ske.

forminsk3131

Vid vårt besök i den förstörda nyckelbiotopen kunde vi inte bara fotodokumentera själva avverkningen av ett 2 – 3 ha stort område i själva nyckelbiotopen, i sig bara det en skandal, utan också bevis på en mycket dålig naturhänsyn vid själva bergsbranten. Så här skulle det alltså sett ut efter den här entreprenörens huggning även om området inte varit en nyckelbiotop. Man har rakat rent och inte lämnat någon trädzon för att upprätthålla en skuggeffekt längs branten. Detta kommer att leda till stora skador för de växter, svampar, mossor och lavar som behöver en jämn fuktighet i skugga. En lång rad allvarliga fel har begåtts vilket direkt strider mot Södras egna föreskrifter och principer. Vad tänker Södra göra åt saken och vad säger fastighetsägaren? Det är inte första gången vi dokumenterar en mycket bristfälligt utförd avverkning med avseende på natur- och miljöhänsyn.

forminsk3132Hundlekulle är en stor viktigt nyckelbiotop med flera  bevarandevärden kvar från tidigare skogsgenerationer eftersom området delvis har varit förskonat från  skogsbruk. Anledningen är att området är väldigt blockigt med skarpa bergbranter vilket naturligtvis försvårat avverkningar. I nyckelbiotopen finns det gott om senvuxna ekar med skägglavar, vid besöket hittades bl.a rikligt med blomskägglav. Biotopen innehåller också äldre  gran och tall med krokodilskinn (över 200år) samt gamla aspar.

 

forminsk3127

Hur detta kunnat ske efter alla de utbildnings-tillfällen som Södra hållit för både avverknings-ledare, maskinförare etc. återstår att utreda. Att det rör sig om ett miljö-brott  och bör utredas som ett sådant står helt klart.