Sensationella artfynd i Våneviks gammelskog!

Inventeringen av naturvärdena i Våneviks gammelskog har gett oväntade och sensationella resultat vilket redan uppmärksammats långt utanför kommunens gränser! Tio fladdermusarter på det här lilla området är fantastiskt bara i sig men fynden av Dammfladdermus och flera andra mer ovanliga fladdermöss är smått sensationella. Dammfladdermusen är klassad som globalt hotad och inventeraren Espen Jensen är själv förvånad över det stora antalet arter i Våneviksskogen. I det av byggnation hotade området har också hittats hasselsnok, flera grodarter och den rödlistade större vattensalamandern.

-Det här resultatet borde rimligen innebära att Oskarshamns kommun nu drar tillbaka den gamla detaljplanen från 1944 och ser till att det natur- och kulturhistoriskt intressanta området får ingå i ett framtida kulturreservat säger föreningarna bakom rapporten. 

-Vår rapport ”Naturvårdsarter i Våneviks gammelskog” innehåller faktaunderbyggt och dokumenterat material vilket ger inventeringen tyngd säger Jan Brenander, ordf i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb, OBF.             -Fem föreningar har samverkat kring den 87-sidiga rapporten och OBF har inventerat fågelfaunan på uppdrag av Oskarshamns kommun. Vi väntar nu med spänning på kommunen reaktion efter att de fått vårt material. 

Rapporten ”Naturvårdsarter i Våneviks gammelskog” kan läsas och laddas ner från länken :

151103A Naturvårdsarter i Våneviks gammelskog