Södras avverkning vid Issjön anmäld för granskning hos FSC!

En enkel trädrad är allt som återstår mot vattnet! Varför tar inte Södra sitt ansvar för ett uthålligt och miljöanpassat skogsbruk? Det skall lämnas en rejäl zon mot en sjö. Av detta finns ingenting här. Det blir återigen bottenbetyg för Södras avverkning!

En enkel trädrad är allt som återstår mot vattnet! Varför tar inte Södra sitt ansvar för ett uthålligt och miljöanpassat skogsbruk? Det skall lämnas en rejäl zon mot en sjö. Av detta finns ingenting här. Det blir återigen bottenbetyg för Södras avverkning!

En slutavverkning, utförd av Södra på fastigheten Grönlid 1:3 samt Hökfors 1:6 granskas nu av Skogsgruppen.   Tyvärr har vi vid fältbesök på platsen återigen hittat en av Södra utförd avverkning som inte håller måttet för ett FSC-certifierat företag. Det finns uppenbara brister på det här hygget och det gäller bl.a  den hänsyn som skall gälla vid avverkning mot vattendrag.
Det är förvånande att Södra fortfarande kan lämna från sig ett kalhygge med så dålig naturhänsyn. Att man inte kommit längre med sitt naturvårdsarbete i skogen är skrämmande 2016. Skogsgruppen har inlett ett anmälningsförfarande i enlighet med FSC:s regler men också kontaktat Skogsstyrelsen.

image002