Skogsbruket skadar återigen fornlämningar i Misterhult!

Länsstyrelsen polisanmäler ny skada på fornlämning i Misterhult!

Återigen har skogsbruket skadat en fast fornlämning i Misterhult. Händelsen är polisanmäld tack vare tips från allmänheten. Detta är nu den andra större skadan  på mindre än ett år där skogsbruket står som ansvarig och som uppmärksammats och anmälts till Länsstyrelsen. Förra årets skandalösa vägbygge och stora åverkan på gravfälten i Snäckedal utreds fortfarande av åklagare. Markägaren på Arvidsmåla som ansvarat för dragningen av skogsbilvägen vid Snäckedal i kanten på en av Sveriges förnämsta bronsålderslämningar misstänks för brott mot fornminneslagen.  I det nu upptäckta fallet rör det sig om en omfattande skada på en stor fast fornlämning som enligt länsstyrelsen borde ha lett till att de ansvariga omedelbart avbrutit arbetet och anmält det inträffade till myndigheten. Istället fortsatte skogsarbetet som om ingenting hänt. Tyvärr är detta bara toppen på ett isberg när det gäller skogsbrukets hänsyn och skadefrekvens på framförallt våra okända fornlämningar. Trots utbildningsinsatser fortsätter skogsbruket att skada både fornlämningar och naturvärden genom alla de överträdelser och illa genomförda avverkningar som vi dokumenterat bara i Oskarshamns kommun.  Läs mer om händelsen i bifogad länk till Nyheternas artikel.

 Det unika gravfältet i Snäckedal har tidigare skadats allvarligt av skogsbrukets framfart. Läs mer här om denna incident som också utreds av åklagare!